با یک بار خرید دوره برای همیشه به فیلم های آموزشی اون دوره دسترسی داری

صفحه مدرس

محمود آراسته نسب

محمود آراسته نسب

مدرس ایلاستریتور

صفحه مدرس محمود آراسته نسب

علی علیزاده
درباره مدرس

مدرس ایلاستریتور
همکاری در تیم تبلیغات فیلم های سینمایی

به وقت شام، تنگه ابوقریب،ماجرای نیم روز و...
مجموعه تلویزیونی پایتخت 5،مینو، مسابقه فرمانده و...
طراح ارشد خانهٔ طراحان انقلاب اسلامی
سوابق حرفه ای

کارشناسی گرافیک، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد گرافیک، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران (IGDS)
طراح ارشد خانهٔ طراحان انقلاب اسلامی (از سال ۱۳۹۶ تاکنون)
همکاری با شرکت‌های تترا و IHP (از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵)
طراح گرافیک فری‌لنسر (از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲)
همکاری در تیم تبلیغات: فیلم‌های سینمایی: به وقت شام، تنگهٔ ابوقریب، خروج، بیست‌وسه نفر، قسم، لباس شخصی، آبادان ۱۱۶۰، سوءتفاهم و ماجرای نیمروز
مجموعه‌های تلویزیونی: پایتخت ۵، مینو، اقیانوس آرام و محرمانه نوجوان
مستندمسابقه‌های: فرمانده و خانهٔ ما
نمایش میدانی: تنهاتر از مسیح
برگزیدهٔ کارگاه بین‌المللی پوستر «بازگشت بزرگ قرن» با موضوع فلسطین - ۱۳۹۸
طراحی بیلبوردهای فرهنگی به سفارش سازمان زیباسازی شهر تهران؛ ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷
برگزیدهٔ فراخوان طراحی نشانهٔ «مشهد ۲۰۱۷» - ۱۳۹۵
راه‌یافته به دوازدهمین دورۀ نمایشگاه سالانهٔ پوستر اسماءالحسنی - ۱۳۹۵
تقدیرشده در بخش گرافیک (پوستر) سیزدهمین جشن تصویر سال - ۱۳۹۴
برگزیدهٔ بخش پوستر در بیست‌ودومین جشنوارهٔ تجسّمی جوانان - ۱۳۹۴
برگزیدهٔ مسابقهٔ طراحی نشانهٔ «کتاب‌های پرندهٔ آبی» (انتشارات علمی فرهنگی) - ۱۳۹۳
برگزیدهٔ مسابقهٔ طراحی نشانهٔ «بیمهٔ تجارت» - ۱۳۹۳