آموزش های آنلاین زیرنظر بهترین اساتید صنعت انیمیشن، فیلم و گیم

صفحه مدرس

مالک بلوچی

مالک بلوچی

مدرس موشن گرافیک

صفحه مدرس مالک بلوچی

علی علیزاده
درباره مدرس
مدرس موشن گرافیک
کارگردان موشن گرافیک

آژانس تبلیغاتی ایران نوین
اپلیکیشن "جیبیت"
کارگردان موشن گرافیک شرکت "آنیورس"
سوابق حرفه ای

کارگردان موشن گرافیک آژانس تبلیغاتی “ایران نوین”
کارگردان موشن گرافیک شرکت "آنیورس" ترکیه
کارگردان موشن گرافیک اپلیکیشن “جیبیت”
کارگردان موشن گرافیک " شیپور "
کارگردان موشن گرافیک " ایلیا "
همکاری با تدکس کشور خارجی


تیزر نمونه کار مدرس