یکبار برای همیشه یه آموزش اصولی و درست ببین!

صفحه مدرس

حامد بهروزی

مدرس دوره انیمیت سه بعدی

صفحه مدرس حامد بهروزی

علی علیزاده
درباره مدرس

دارای مدرک “انیمیشن منتور” آمریکا
سرپرست انیمیت

انیمیشن The Wrong Rock
سریال دیدی و بودی
تیزر تبلیغاتی چاکلز و شیبابا
سوابق حرفه ای

دارای مدرک “انیمیشن منتور” از آمریکا
لیدر انیمیت انیمیشن “The Wrong Rock”
سرپرست انیمیت سریال دیدی و بودی
سرپرست انیمیت تیزر تبلیغاتی چاکلز
سرپرست انیمیت تیزر تبلیغاتی شیبابا


تیزر نمونه کار مدرس