آموزش های آنلاین زیرنظر بهترین اساتید صنعت انیمیشن، فیلم و گیم

صفحه مدرس

حامد بهروزی

حامد بهروزی

مدرس انیمیت سه بعدی پیشرفته

صفحه مدرس حامد بهروزی

علی علیزاده
درباره مدرس
دارای مدرک “انیمیشن منتور” آمریکا
سرپرست انیمیت

انیمیشن The Wrong Rock
سریال دیدی و بودی
تیزر تبلیغاتی چاکلز و شیبابا
سوابق حرفه ای

دارای مدرک “انیمیشن منتور” از آمریکا
لیدر انیمیت انیمیشن “The Wrong Rock”
سرپرست انیمیت سریال دیدی و بودی
سرپرست انیمیت تیزر تبلیغاتی چاکلز
سرپرست انیمیت تیزر تبلیغاتی شیبابا


تیزر نمونه کار مدرس