یکبار برای همیشه یه آموزش اصولی و درست ببین!

صفحه مدرس

جلیل سامان

مدرس دستیارکارگردانی

صفحه مدرس جلیل سامان

علی علیزاده
درباره مدرس

بهترین فیلمنامه جشن خانه سینما
نویسنده و کارگردان

سینمایی " وقت بودن "
سریال " زیر خاکی "
سریال " ارمغان تاریکی "
سوابق حرفه ای

برنده بهترین فیلم نامه اول جشنواره فجر برای سینمایی " وقت بودن "
تندیس زرین بهترین فیلمنامه جشن خانه سنیما برای سینمایی “وقت بودن”
نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی “وقت بودن”
نویسنده و کارگردان سریال “ارمغان تاریکی”
نویسنده و کارگردان سریال “نفس”
نویسنده و کارگردان سریال “پروانه”
تهیه کننده، نویسنده و کارگردان سریال “ترس و لرز”